Sota la paraula

Sota la paraula. Granollers: Museu de Granollers, 2016. 63 pàg.

LlibreSalinas (2)

Sota la paraula és un projecte format per diverses pintures de Pere Salinas i un text de Jordi Marrugat que en parteix, se n’alimenta i les complementa. Les que constitueixen la sèrie titulada Post Scriptum transformen la llengua escrita en una cal·ligrafia no significativa que es completa amb el traç pictòric. D’aquesta manera transcendeixen la paraula per fer-se dibuix, abandonar el sentit i avançar cap a una expressió no lineal, ni estàtica, ni conceptual, ni abstracta. Deixen enrere l’organització habitual i comuna del pensament per provocar un viatge interior cap al desconegut.

La sèrie titulada Naufragis aplica aquesta cal·ligrafia i la pintura que l’acompanya sobre cartes de navegar. Així, doncs, les sobreposa a dibuixos i números que representen illes, continents i profunditats marines sobre un pla. Aquesta combinació de signes amb origen, funció i presència molt diversos provoca un naufragi de nocions establertes i de fronteres conegudes. És el naufragi en què s’origina tot art i tota experiència autèntics, transcendents i únics. El xoc de formes i realitats diverses s’hi resol en una misteriosa harmonia que transforma activament l’espectador sensible.

El text que ha escrit Marrugat en relació a aquestes pintures les ressegueix detalladament per examinar com se situen en relació a formes més convencionals d’expressió lingüística, pictòrica i artística. Això el condueix a plantejar qüestions generals sobre els límits i les possibilitats dels llenguatges humans i sobre la importància de l’experiència artística com a via d’ampliació del coneixement per mitjans no racionals. Queda així exposat com, a través del veritable art, s’arriba a una vida més alta, profunda i completa.

Marrugat parteix de les pintures de Salinas per suscitar reflexions globals sobre l’art i la condició humana i, tot seguit, retornar a aquelles i a la bella diversitat d’elements que posen en joc per enriquir-les, enriquir-se’n i enriquir­-nos.


SUMARI

[Presentació]

Post Scriptum

Naufragis

Viatge al desconegut

Referències