L’escriptor i la seva imatge

Diversos autors. L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel•lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i L’Avenç, 2006. Edició de Ramon Panyella i Jordi Marrugat.

Jordi Marrugat, Ramon Panyella, GELCC

Llibre col•lectiu en què s’analitzen diversos aspectes de la història de la literatura catalana contemporània en funció de la imatge pública dels escriptors i la seva activitat en tant que intel•lectuals.


SUMARI

PRÒLEG, Jordi Castellanos
EL POETA SOCIABLE VÍCTOR BALAGUER A L’ÈPOCA D’EL GENIO, Enric Cassany
UNA PROPOSTA HISTORIOGRÀFICA EN PEDRA: LAS CALLES DE BARCELONA DE VÍCTOR BALAGUER, Lluís Quintana Trias
L’ESCRIPTOR CATALANISTA DE LA RENAIXENÇA: FRANCESC P. BRIZ, EL MODEL MÉS PUR, Ramon Panyella
FRANCESC MATHEU, LES ESTRATÈGIES D’UN EDITOR, Margarida Casacuberta
ELS AFORISMES DE NARCÍS OLLER COM A IMATGE DE L’ESCRIPTOR, Xavier Vall
EL MODERNISME: ELS INTEL•LECTUALS I LA POLÍTICA, Jordi Castellanos
JOSEP MARIA FOLCH I TORRES: LA IMATGE DE L’ESCRIPTOR POPULAR, Eulàlia Pérez Vallverdú
RAFAEL TASIS ALS PRIMERS ANYS TRENTA. UN MODEL D’INTEL•LECTUAL PATRIOTA, Adriana Danés Sala
J. V. FOIX, CATALANS DE 1918: “EL POETA ÉS EL MÉS RESPONSABLE”, Josep M. Balaguer
La CONSTRUCCIÓ CULTURAL A L’EXILI SEGONS FRANCESC TRABAL I ARMAND OBIOLS: ESPAI REAL I ESPAI IMAGINARI, Maria Campillo
VERDAGUER, MARAGALL, RIBA, ESPRIU: L’EVOLUCIÓ DE LA IMATGE DE POETA NACIONAL DURANT LA POSTGUERRA, Olívia Gassol Bellet
ELS ESCRIPTORS COM A INTEL•LECTUALS POSTMODERNS, Víctor Martínez-Gil
L’ESCRIPTOR EN TERRA DE NINGÚ: ELS DRAMATURGS CATALANS EN LA FRONTISSA DE LA TRANSICIÓ, Núria Santamaria
ELS ANOMENATS “IMPARABLES” I ELS ESFORÇOS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MOVIMENT LITERARI, Jaume Aulet