Marià Manent i la traducció

Marià Manent i la traducció. Lleida: Punctum i TRILCAT, 2009. 176 pàg.

maria_manent_traduccio

Marià Manent i la traducció estudia el conjunt de l’obra literària de Marià Manent prenent com a fil conductor la seva tasca de traductor. Manent és un dels poetes catalans moderns més remarcables. La seva trajectòria literària recorre pràcticament tot el segle XX. Fou un dels noucentistes més joves, va dirigir la Revista de Poesia (1925-1927), va formar part del consell de redacció dels Quaderns de Poesia (1935-1936), va contribuir al redreçament cultural català durant el franquisme i mantingué una plena activitat literària durant les dècades de 1970 i 1980. La seva poètica s’emmarca dins del postsimbolisme europeu, de manera que entra en relació directa amb les obres de Josep Carner, Carles Riba, R. M. Rilke, W. B. Yeats, T. S. Eliot o Paul Valéry. De fet, per a ell fou una tasca primordial el coneixement, la traducció i la difusió de la literatura europea contemporània. En la seva obra, la traducció és indestriable de la creació i de la crítica. Per això aquest llibre estudia totes les facetes de Manent. L’enfocament de la seva tasca de traductor permet aclarir el conjunt de la seva obra, alhora que aquest només és comprensible si es tenen en compte les idees manentianes sobre la traducció, els autors que va traduir i antologies de traduccions seves com L’aire daurat. Interpretacions de poesia xinesa (1928), Versions de l’anglès (1938) o Com un núvol lleuger. Més interpretacions de lírica xinesa (1967).


SUMARI

ESTUDI INTRODUCTORI
Traducció i Noucentisme
Traducció i postsimbolisme
La traducció com a via de posicionament en els debats literaris i polítics dels anys trenta
Traduir en la postguerra
Els anys seixanta i el realisme històric
Els anys setanta i vuitanta
La nostra antologia

ANTOLOGIA DE TEXTOS DE MARIÀ MANENT
La Biblioteca «Foment de Pietat Catalana»
El Càntic dels Càntics i El llibre de Rut, traduïts per Carles Riba
Keats
Apel•les Mestres, Poesia Xinesa
Música i poesia
William Butler Yeats
«Nota preliminar» a L’aire daurat
Red Roses for Bronze, per H. D.
Rimbaud i Edith Sitwell
Rilke en anglès
Catalunya i les lletres angleses
Lluna i llanterna per Josep Carner
«Nota preliminar» a Poesia anglesa i nord-americana
«Pòrtic» a Com un núvol lleuger
«Pròleg» a Versions de poesia moderna de Marià Villangómez Llobet
«Pròleg» a Poesia, llenguatge, forma. Dotze poetes catalans i altres notes crítiques
Carles Riba traduït a l’anglès
«Pròleg» a Càntic del sol de Francesc d’Assís, traducció de Josep Carner, aiguaforts de Joan Miró
«Nota preliminar a la segona edició» de Cinc poetes italians. Saba, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, traducció de Tomàs Garcés
Catai, per Ezra Pound
Wordsworth traduït per Miquel Desclot

BIBLIOGRAFIA
Traduccions de Marià Manent
Bibliografia sobre Marià Manent, traductor