La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució

La revolució com a origen de l’escriptura de Carles Hac Mor i l’escriptura de Carles Hac Mor com a origen de la revolució. Tarragona: Arola, 2009. 135 pàg.

revolucio_hac_mor

Aquest llibre planteja una lectura del conjunt de l’obra de Carles Hac Mor posant-la en relació amb el seu context històric i literari —català i occidental— per tal de d’oferir una visió dels canvis literaris i socials que s’han produït en els darrers quaranta anys.

El repàs a la trajectòria d’Hac Mor ajuda a comprendre el pas de la modernitat a la postmodernitat i, per tant, l’entrada en el món actual. Els seu inicis estan estretament vinculats a l’art conceptual, que a principis dels anys setanta intentà promoure el col•lectiu Grup de Treball (1971-1975), del qual Hac Mor fou membre. Tot seguit, animà una iniciativa més estrictament literària que, tanmateix, recull molts dels ideals del Grup de Treball: el col•lectiu Ignasi Ubac (1975-1976). Poc després, Hac Mor començà a publicar llibres en solitari i a col•laborar en revistes clau per a la literatura catalana dels darrers trenta anys, com Tecstual, Èczema, Ampit, Arc Voltaic, Àrtics o Cave Canis. Al llarg de tot aquest procés, que el llibre repassa, Hac Mor va viure el pas d’una concepció moderna de la literatura —que deixà una empremta permanent en la seva obra— a una de postmoderna —de la qual ha estat comentarista plenament conscient.

Des dels seus inicis als anys setanta fins a l’actualitat, l’escriptura de Carles Hac Mor ha funcionat dins el sistema literari, lingüístic i social com una subversió constant dels principis que cohibeixen les llibertats individuals i col•lectives. Aquest estudi del conjunt de la seva obra mostra el procés que ha seguit des d’una primerenca reivindicació de la revolució política fins a la plena realització de la revolució del subjecte a través del text.


SUMARI

NOTA PRELIMINAR

LA REVOLUCIÓ COM A ORIGEN DE L’ESCRIPTURA DE CARLES HAC MOR I L’ESCRIPTURA DE CARLES HAC MOR COM A ORIGEN DE LA REVOLUCIÓ
L’època textualista
L’herència avantguardista
La paraparèmia contra el sentit
Una poètica de la desraó

NOTA FINAL: L’AUTOR ÉS CADA LECTOR O L’ESCRIPTURA SENSE LLANÇADORA

LLISTA D’OBRES DE CARLES HAC MOR

EPÍLEG. DE LA GRAN ESBANDIDA, per Carles Hac Mor