Més textos desconeguts de Joan Salvat-Papasseit

«Més textos desconeguts de Joan Salvat-Papasseit». Els Marges, 91 (primavera de 2010), pàg. 48-74. Estudi introductori i edició de Jordi Marrugat.

Jordi Marrugat, Els Marges, Joan Salvat-Papasseit

Es recuperen sis articles de Joan Salvat-Papasseit no inclosos en l’edició de les seves obres completes. Permeten afinar el coneixement i la interpretació de l’evolució ideològica d’aquest escriptor. L’estudi introductori els situa en els seus contextos i en dóna una lectura.


SUMARI

[Introducció, per Jordi Marrugat]
Robert Domingo
Saluts i comentaris
Artistes i proletaris
Barradas, pintor vibracionista
L’acció intervencionista del proletariat. Sindicalisme
L’acció intervencionista del proletariat. Sindicalisme i neomaltusianisme