Literatura i societat

Jordi Castellanos. Literatura i societat. La construcció d’una cultura nacional. Barcelona: L’Avenç, 2013. Edició i pròleg de Jordi Marrugat. Epíleg de Josep M. Muñoz. 318 pàg.

Jordi Marrugat, Jordi Castellanos, Literatura i societat

Literatura i societat és una antologia de textos essencials de Jordi Castellanos. Ofereix una mostra de la seva obra d’investigació i de divulgació alhora que permet conèixer les concepcions culturals en què es fonamenta. Així, la primera part del llibre reuneix quatre assajos en els quals Castellanos reflexiona sobre el sentit de la literatura i el seu estudi; sobre la funció que les humanitats poden tenir en la societat actual; i sobre la relació entre la tradició literària i el món d’avui. La segona part recull una sèrie d’articles que, concebuts entorn a unes mateixes qüestions, resulten perfectament unitaris: conformen una petita història de la literatura catalana del segle XX centrada en l’anàlisi de les relacions entre literatura i societat. Mostra com neixen i es desenvolupen una cultura nacional específica, un mercat literari propi i un públic lector en llengua catalana.

El llibre, doncs, permet copsar resumidament el conjunt de les aportacions de Jordi Castellanos i fer-se càrrec del mestratge que va exercir. Així mateix, fa evident l’interès que té l’estudi de la seva figura i de la seva obra. Amb la voluntat d’incentivar-lo, Literatura i societat s’obre amb un pròleg en què Jordi Marrugat repassa i analitza la trajectòria de Castellanos i es clou amb l’entrevista en profunditat que li va fer Josep M. Muñoz. Tot plegat fa d’aquest volum una peça cabdal destinada a esdevenir una obra de referència de la història de la literatura.


SUMARI

PRÒLEG
Jordi Castellanos, una vida al servei de la cultura, per Jordi Marrugat

I
Funció actual de la història de la literatura
El clos matern dels clàssics
Quan les torres cauen. Reflexions entorn de la crisi de les Humanitats
En defensa de la literatura

II
Modernisme i Noucentisme
Mercat del llibre i cultura nacional (1882-1925)
El Modernisme: la construcció d’una cultura nacional
Escriure amb el ritme de la sang. La represa de la novel•la catalana (1925-1929)
Literatura catalana i compromís social en els anys trenta
L’exili literari català: continuïtat i ruptura
Les lletres catalanes dels anys quaranta
La literatura catalana del segle XX. Un balanç

EPÍLEG
Jordi Castellanos. La literatura com a investigació permanent, per Josep M. Muñoz