Cartes 1947-1953

Armand Obiols i Josep Carner. Cartes 1947-1953. Sabadell: Fundació La Mirada, 2013. Edició i pròleg de Jordi Marrugat. 342 pàg.

Armand Obiols, Josep Carner, Jordi Marrugat

Un extens estudi introductori analitza a fons la trajectòria literària, cultural i política de Josep Carner, el Grup de Sabadell i Armand Obiols, així com les relacions que van mantenir entre ells. El Grup de Sabadell va sorgir dins el panorama cultural català a principis de la dècada de 1920 com a hereu del Noucentisme, però ja en els anys de desaparició d’aquest moviment i superant-ne les limitacions. Així, es va desenvolupar amb la clara voluntat de construir les institucions necessàries per a l’existència d’una cultura catalana moderna. En aquest camí, va erigir Josep Carner com a mestre i model. Armand Obiols, des de punts de contacte molt evidents amb ell, va establir-hi una profunda relació intel•lectual especialment fecunda durant la República, la guerra civil i l’exili. L’estudi d’aquesta relació serveix per contextualitzar l’edició de les cartes que es creuaren Josep Carner i Armand Obiols —amb intervencions de les seves respectives companyes, Émilie Noulet i Mercè Rodoreda— en trobar-se a l’exili, entre els anys 1947 i 1953. L’edició de les cartes s’acompanya de la d’un article d’Obiols sobre Carner («Al marge de la publicació de Paliers. Presència de Josep Carner») i dels versos humorístics d’Obiols «Llibre de l’estrany capteniment de Josep Carner Príncep de la Poesia Catalana».


SUMARI

JOSEP CARNER I ARMAND OBIOLS: AMISTAT, CULTURA I POLÍTICA EN LA FÀBRICA DE LA CATALUNYA MODERNA, per Jordi Marrugat

CARTES 1947-1953

APÈNDIX 1. AL MARGE DE LA PUBLICACIÓ DE PALIERS. PRESÈNCIA DE JOSEP CARNER

APÈNDIX 2. LLIBRE DE L’ESTRANY CAPTENIMENT DE JOSEP CARNER PRÍNCEP DE LA POESIA CATALANA