Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat

Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. 558 pàg.

aspectes_poesia_catalana_postmodernitat

Una de les definicions més acceptades del terme «postmodernitat» és la que el considera el nom d’un període històric, aquell que segueix el de la modernitat. Si la societat sorgida de la revolució industrial va produir una cultura moderna, la transformació d’aquella en una societat postindustrial donà lloc a una cultura postmoderna. És la pròpia d’Occident des dels anys seixanta del segle XX. Els seus principals condicionants han estat: l’aparició de nous costums de producció i consum cultural, l’augment infinit de l’emissió d’informació i la desintegració de les estructures que permeten articular-la en relats representatius socialment compartits. Això ha fet impossible l’aparició de panorames generals prou comprensius de la cultura de les darreres dècades, o de parts àmplies d’aquesta, com ho poden ser el gènere poètic o el narratiu. Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat és el primer llibre català que s’enfronta obertament a aquesta problemàtica.

De fet, dedica el primer capítol, «Notes per a una (des)construcció de la història de la poesia catalana de la postmodernitat», a analitzar les dificultats amb què ha topat la literatura catalana postmoderna a l’hora de representar-se en els discursos històrics d’arrel moderna.

Així, des de la consciència de la situació conflictiva en què es troben els intents d’articular una història de la poesia postmoderna, els altres dos capítols del llibre construeixen una visió general de la poesia catalana dels darrers quaranta anys. Ho fan tot traçant els recorreguts d’alguns dels seus protagonistes i dels principals aspectes que en situen l’obra com una part de la cultura i de la societat postmodernes.

El segon capítol, «Els anys setanta, un nou començament per a la poesia catalana», fa un repàs a les trajectòries individuals i a les activitats de grup de diversos poetes apareguts en la dècada de 1970 o poc abans. Se’n mostren les semblances, les diferències i els camins que han seguit. D’aquesta manera fixa alguns dels processos que van començar a construir la institució poètica postmoderna de manera diferent a la moderna. Foren processos que s’aprofundiren i s’ampliaren al llarg de les dècades següents, tal com analitzen, també, les darreres seccions del capítol.

Finalment, el tercer i últim capítol, «Tres poetes i el seu temps: Pere Gimferrer, Joan Navarro i Víctor Sunyol en la poesia catalana de la postmodernitat» ressegueix detalladament la carrera de cadascun d’aquests tres poetes i la posa en relació a les d’altres contemporanis seus. En té en compte tant la poesia, com els textos crítics, les traduccions o altres activitats culturals. S’hi fa palès que la lectura atenta, documentada i rigorosa de la poesia continua essent, encara avui, un mitjà de coneixement capital de la cultura, la història i la condició humana.


SUMARI

PRESENTACIÓ

I. NOTES PER A UNA (DES)CONSTRUCCIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA POESIA CATALANA DE LA POSTMODERNITAT

II. ELS ANYS SETANTA, UN NOU COMENÇAMENT PER A LA POESIA CATALANA
D’una infinita diversitat
L’articulació poètica dels Països Catalans
De formes, suports, gèneres, orientacions sexuals i pràctiques ocasionals
Construint tradicions
La continuïtat d’uns processos oberts

III. TRES POETES I EL SEU TEMPS: PERE GIMFERRER, JOAN NAVARRO I VÍCTOR SUNYOL EN LA POESIA CATALANA DE LA POSTMODERNITAT

Pere Gimferrer
La formulació d’una poètica: dels inicis en espanyol a Els miralls
Cap a L’espai desert
Construint tradicions
Omplir l’espai desert

Joan Navarro
La condició cultural de l’home postmodern
El que cal és participar-hi
La poesia, és a dir la follia
Per a una arqueologia poètica del saber
La bardissa de foc d’un salvatge: la paraula no és l’ésser
Dues recapitulacions: La paüra dels crancs i Tria personal (1973-1987)
Poesia i narrativa: un viatge a Drumcondra
Al moll de la paraula
Imaginar un llenguatge
Més enllà de la paraula: correspondències plàstiques i musicals
Construint tradicions

Víctor Sunyol
La construcció d’una poètica
Renovació ’70: la recerca d’un camí en els límits de la llengua
Renovació ’70: el Premi de Poesia per a Inèdits Amadeu Oller
La poesia com a recerca interior
Una primera evolució poètica: Moment (1982-1985)
Entre el port i el bosc
El camí d’una ascesi lingüística: StabatDes d’araNo on
Quest sense fi
Construint tradicions

FINAL: UN ALTRE NOU COMENÇAMENT?