Escriptures alçurades

Carles Hac Mor. Escriptures alçurades. Barcelona: :Rata_, 2016. Edició i postintroducció de Jordi Marrugat. 238 pàg.

Carles Hac Mor. Escrituras sublevadas. Barcelona: :Rata_, 2016. Traducción de Pablo Martín Sánchez. Edición i postintroducción de Jordi Marrugat. 207 pág.

9788416738007

 

978841673801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest antiassaig o desestudi, Hac Mor manté un intens debat sobre literatura, creació i art amb els seus alter egos. Escriptures alçurades és un crit. Un bram tempestuós que busca un oïdor. Un text complex, visceral i a voltes turmentat que busca un lector. És un diàleg de sords que diuen més del que xerren. Un tour de force que no deixarà indiferent el lector que s’hi endinsi sense prejudicis i que hagi deixat enrere formalismes, convencionalismes, etiquetes i tot el que hagi après. Cal entrar-hi despullat, nu, embrionari, perquè el que s’hi diu és tan sublim que es nega ell mateix.


Sumari

Escriptures alçurades, per Carles Hac Mor

PostIntroducció. D’alçurar-se així, per Jordi Marrugat

L’art de Carles Hac Mor o l’alliberament de l’escriptura, per Ester Xargay

Carles Hac Mor o l’escriptura calidoscòpica, per Àlex Broch

Prèclum de Carles Hac Mor o no s’entén res, o sí, per Dolors Miquel

Alçurem-nos, per Jaume C. Pons Alorda

Llom i cobertes vermelles, per Jordi Nopca

L’amor d’Hac Mor per una cadira, per Joan Casellas