William Faulkner, Mercè Rodoreda i la reformulació de la novel·la moderna

William Faulkner, Mercè Rodoreda i la reformulació de la novel·la moderna. Edició virtual, 2016. 93 pàgs.

Faulkner

SUMARI

Presentació

La recepció de William Faulkner al vell continent

Mercè Rodoreda lectora de William Faulkner

La novel·la i la representació del real

De temps i temporalitats

Novel·la i poesia

Novel·la i història

La mirada innocent

El gran relat: la Bíblia

Vides errants: l’odissea de l’existència

El gran espai: la casa

Conclusió

Bibliografia