Resistències culturals i literàries al franquisme

Homenaje Cataluña liberada 1 Coberta

Després de la guerra civil, va començar a Catalunya un procés de substitució que tenia com a objectiu fer desaparèixer de la vida pública la llengua, la cultura i la tradició literària catalanes. En aquest curs examinarem com es va dur a terme aquest procés i les resistències que s’hi van oposar seguint l’esquema següent:

IMG_29751. Propostes culturals per a l’espanyolització de Catalunya.

2. La imposició pública de la literatura i l’art espanyols del Segle d’Or com a models per al present i referents principals d’una cultura catalana a la qual es nega una tradició pròpia.

3. La substitució cultural: les noves plataformes creades a Catalunya en la cultura pública del franquisme i els seus discursos culturals. Destino

4. Escriptors catalans del passat amb presència pública en el primer franquisme: Ramon Llull, Jacint Verdaguer i Joan Maragall.

5. Les resistències culturals per a la visibilitat pública de la cultura catalana des de la clandestinitat i la cultura pública.

6. La poesia en català publicada legalment durant el primer franquisme: autors, models i obres.

7. La resistència des de la clandestinitat: revistes, autors i obres.

8. La construcció del Realisme Històric.

quaderns_poesiaQuaderns_poesia_esp