Ramon Vinyes i García Márquez

ELS ORÍGENS CATALANS DEL REALISME MÀGIC: L’OBRA DE RAMON VINYES, EL “SABIO CATALÁN” DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD

vinyes

Ramon Vinyes (1882-1952) és un dels intel•lectuals catalans més importants. Fou especialment actiu durant el Modernisme i durant la República i la guerra civil. No obstant això, se’l coneix molt menys en la cultura catalana que no pas en la colombiana. Durant les seves estades a Barranquilla (de 1913 a 1925, de 1929 a 1931 i de 1940 a 1950) va convertir-s’hi en un intel•lectual de referència. Fou admirat per escriptors de tota mena i en la dècada de 1940 va formar part del Grupo de Barranquilla, al qual s’incorporà ja el 1950 Gabriel García Márquez. El poc contacte que van mantenir fou cabdal per a l’obra del Nobel colombià que sempre ha recongut el mestratge i la importància de Ramon Vinyes en la seva obra. S’explicaran les relacions entre els dos escriptors, s’examinaran els punts de contacte entre les seves obres i s’analitzarà la presència de Ramon Vinyes en l’obra de García Márquez.

Garcia-Marquez