Introducció a la poesia moderna

Al llarg del segle XIX el gènere poètic va patir canvis substancials de forma, funció i sentit. Foren canvis deguts a la seva adaptació a la societat moderna, aquella sorgida de la Revolució Industrial. Estudiarem aquests canvis i anirem veient l’evolució de la poesia al llarg de l’anomenada modernitat, és a dir, als segles XIX i XX. Comentarem les aportacions fetes al gènere pels seus més grans autors: J. W. Goethe, William Wordsworth, John Keats, Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Rainer Maria Rilke, Joan Maragall, W. B. Yeats, Paul Valéry, Josep Carner, T. S. Eliot, Carles Riba, Guillaume Apollinaire, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Eugenio Montale, J. V. Foix, Pere Quart, Marià Manent, Joan Vinyoli i Joan Brossa, entre altres.

CIMG4634